Liabakkene og Liastua.

LiastuaLiabakkene ble anlagt av Høybråten og Stovner idrettslag fra år 1928 og ble stadig forbedret. (Men på den tiden het de "Høibråten idrettsforening" se tur 7). 

Det var hoppbakker med hopp på 50 m, 30 m og 20 m, men det var mest 20 m bakken om ble brukt av guttene, de andre bakkene virket for store. 

De virkelig dristige skulle alltid imponere i 30 m bakken, og hovmod sto som regel for fall. Det var en del som ikke lærte noe av det, så det var opp i bakken igjen klar for ny  saltomortale i unnarennet, men en dag sto de også.

Skihytta ble bygget på dugnad i årene 1936-1940, og samtidig ble det bygget badstue i ei hytte ved siden av. Hytta var på 54m2 med en veranda på 2 x 9 meter. Tomt til skihytta ble leiet av Eva Christensen på Øvre Fossum. 

Og Paul Røa besørget kjøring av materialene. Før hytta var ferdig var det salg av pølser, kaffe og boller nede på myra når det var hopprenn i bakken. Det var husmødrene sto for denne jobben. Bildet til venstre viser den første hytta som brant 11/1 1953.

Badstua ble ferdig bygget i 1939 på dugnad og lå litt lenger nord for hytta. Materialene ble  kjørt opp med hest og slede. Badstua ble brukt som samlingssted under krigen. Her hadde Milorg sine møter og her ble det badet hver torsdag under hele krigen. 

De tok først badstubad og stupte ut i snøen etterpå.  Selve badstuovnen var en finsk badstuovn med småstein på toppen. Det ble så varmt en gang at det begynte å brenne i taket. Badsturommet var i høyre del av badstua. 

Det ble gravd ut en dam på toppen av terrenget bak badstua. Vannet ble ledet inn i hytta. Hytta var ganske primitiv og den var uisolert med plankevegger. Det kunne være en 20-30 stykker samlet i badstua. Men badstuhytta brant også ned i 1953.

Bildet viser den gamle badstua. Den skimtes også nederst på bildet til høyre.

Seniorgutta har i alle år stått for driften av Liastua, (HSIL’s klubbhytte. Seniorgutta (opprinnelig oldermannsligaen i Høybråten idrettsforening ble stiftet 14. februar 1935 med 20 medlemmer). Disse har sammenkomst 1 gang i måneden i en prat etterpå. 

Liastua består av 2 hytter knyttet sammen med et mellombygg. Den eldste delen ble bygget etter brannen i 1953 av en hytte kjøpt i Telemark. Den nyeste delen er fra en hytte som sto på toppen ved Oldtidsveien og som ble kjøpt av Norges vel. 

Seniorgutta demonterte hytta og fraktet den ned til Liastua i 1989/90. Hyttekomplekset har kjøkken i hver hyttedel, toaletter inne til bruk ved utleie. 

Badstue for begge kjønn med separate garderober samt en liten hybelleilighet med handikaptoalett. Bildet til venstre er fra et hopprenn i 1952. Skibakkene ble også bygget på dugnad. Allerede i 1926 arrangerte de det første hopprennet. 

Og i 1940 hadde de ferdig en brukbar 50 meters bakke som vi ser på bildet. Og en 30 meters bakke til venstre. Til høyre utenfor bildet lå det en 20 meters bakke og en liten slalombakke. Bildene under viser hvordan det ser ut der i dag.

Liastua er åpen for salg av lett mat og drikke hver søndag fra aug./sept. til St. Hans. Salget blir betjent av Seniorgutta med god hjelp av Turn Damer og Langrennsgruppa. 

I selve vintersesongen er hytta åpen lørdag og søndag kl. 10.00 - 16.00. På sommeren hver søndag 11 - 16. 

 

Det var greit å ta seg på ski til Liabakken før 1965. For det gikk skiløype fra Høybråten jernbanestasjon, gjennom Stigskogen, over Stovnerjordene og helt opp til bakken. 

Denne skiløypa var mye brukt, for det gikk en jevn strøm av skiløpere gjennom skogen ved Stig skole, over jordet forbi Stovnergården og opp til Røa hvor en igjen møtte skogen som løypa gikk et stykke i. 

Og snart kom skiløperen til en lysning i  skogen, og vedkommende var fremme. 

 

I bakgrunnen ser vi sporene etter de to største hoppbakkene. Den minste hoppbakken lå i skogen til venstre.

Nå går det jo lysløype hit og en kan faktisk trille hit med barnevogn eller rullestol om sommeren.

Liastua, eller Lia skisenter som det heter i dag, er også et fint utgangspunkt eller samlingssted for turer i Gjelleråsmarka som stedet jo ligger i utkanten av. 

Rett ved hytta finnes et lite lekeanlegg som er meget populært blant de yngste.

Utleie.

Liastua blir ofte utleid, til grupper og enkeltpersoner innen HSIL, men også utenforstående leier hytta mye. 

Til vanlige møter, fester, jubileer, barnedåp og bryllup. Både skoler, barnehager og andre grupper benytter Liastua og området flittig i dag.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 22 21 13 81 E-post: hsil@hsil.no

 

 

Fra 1994 var HSIL klare for å åpne sitt nye tilbud til barn og ungdom som liker å stå på ski eller ake. 

Bakken går fra Tokerud skole og opp til Liastua. Anlegget har både skitrekk og flomlys.